ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายประเสริฐ คำออน และนายถาวร สุภาวงค์ นักวิชาการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ในการชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้หนังสือให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง สำหรับประกอบการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ตามแบบ ป.ส.17 ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-08-17 13:13:55
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 859 ครั้ง