ประกาศรายชือนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์ประกาศดังแนบ ให้เข้ากลุ่ม https://www.facebook.com/groups/1195681907619248 เพื่อติดตามกำหนดการสัมภาษณ์


เอกสารประกอบ : Download CCI_000122.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-08-16 14:19:05
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1847 ครั้ง