โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หน่วยงาน ศูนย์หรือภาควิชาใด มีความประสงค์จ้างงานนักศึกษา ให้ดำเนินการกรอกแบบคำขออนุมัติวงเงิน เพื่อรับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ตามแบบฟอร์มทาง https://pts.mis.cmu.ac.th (ระบบทุนปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยใช้ CMU IT Account ของผู้รับผิดชอบโครงการ  `ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564`

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ โทร.43045 งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ


เอกสารประกอบ : Download 1 - ประกาศทุนปฏิบัติงาน 1-2564.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-12 08:17:28
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 822 ครั้ง