ปรึกษา หารือ การฝึกงาน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เข้าปรึกษาหารือ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศยิ้มแย้ม (หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ) และนายถาวร สุภาวงค์ (นักวิทยาศาสตร์เกษตร) ในเรื่อง การเข้าฝึกงานของนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2564


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-10 09:04:45
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 790 ครั้ง