ปรึกษาหารือ Food Innovation and Packaging Center: FIN

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นักวิชาการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ Food Innovation and Packaging Center: FIN เรื่องกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเมล็ดกาแฟ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเมล็ดกาแฟและวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิก้า ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-10 08:54:16
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 852 ครั้ง