ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ได้กำหนดให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่โครงการทุนการศึกษาฯ กำหนดตามเอกสารแนบ 2
2. ศึกษาในชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
5. มีความประพฤติดี และมีความเป็นผู้นำ
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพตามที่โครงการทุนการศึกษาฯกำหนดได้

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถกรอกข้อมูลการสมัครและแนบไฟล์เอกสารตามขั้นตอนที่โครงการทุนการศึกษาฯกำหนด ที่ https://www.applycpscholarship.com/fund-college ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564


เอกสารประกอบ : Download CCI_001659.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-09 13:28:22
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 716 ครั้ง