ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6408...) ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีและรับบริจาคทุนการศึกษาจากบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ ศิษย์เก่าและบุคคลต่างๆ เพื่อมอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (รหัส 6408...) เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download CCI_001645.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-08 14:53:46
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 551 ครั้ง