เกณฑ์การพิจารณาและกิจกรรมชั่วโมงจิตอาสาสำหรับเก็บชั่วโมงจิตอาสาในปีการศึกษา 2564

อนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและกิจกรรมชั่วโมงจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download กยศ1604-ผสาน.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-05 11:10:16
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 739 ครั้ง