ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดังแนบ ติดต่อ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (นายเอกรัตน์ คงยอด) เพื่อดำเนินการด้านทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์หมายเลข 053-944644


เอกสารประกอบ : Download SCAN0168.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-06-24 10:01:04
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 780 ครั้ง