นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าฝึกงาน

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 4 คน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 14 และ 15 มิถุนายน 2564 โดยมี ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ให้การต้อนรับและบรรยายความเป็นมาของศูนย์วิจัยฯ และนายนเรศ ปินตาเลิศ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ร่วมเป็นวิทยากรในกระบวนการแปรรูป พร้อมทั้งหลักการชงชิมกาแฟ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-06-17 09:33:04
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 846 ครั้ง