กำหนดการสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ : Download MIDTERM 1-64.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-06-16 14:48:59
เผยแพร่โดย : ธวัช คำฝั้น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 897 ครั้ง