การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18: 2 ทศวรรษ นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แบบออนไลน์

          ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะได้จัด “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18: 2 ทศวรรษ นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” แบบออนไลน์  ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 ซึ่งครบรอบ 20 ปี ของการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บรรยายพิเศษทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และมีผู้ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในภาคบรรยาย จำนวน 25 เรื่อง และภาคนิทัศน์ จำนวน 24 เรื่อง รวมผลงานทั้งสิ้นจำนวน 49 เรื่อง มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ จำนวน 275 คน 
 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-06-11 11:19:27
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1032 ครั้ง