ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาสามารถกรอกแบบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-22 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://sis.cmu.ac.th

</p>
				<hr><br>
						<div class='list-group gallery'>
					<div class='col-sm-12'>
						<a class=
เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-06-09 10:20:56
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 585 ครั้ง