การเดินทางจากต่างจังหวัดเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม"

นักศึกษาและบุคลากรที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดเข้าสู่ จ.เชียงใหม่

ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-06-02 15:41:57
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 658 ครั้ง