ประกาศสำนักงานหอพักนักศึกษา เรื่อง แนวทางการเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download ประกาศสำนักงานหอพัก.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-06-02 15:26:00
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 538 ครั้ง