กำหนดการกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมฯ รายใหม่

กลุ่มผู้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : รายใหม่/เลื่อนระดับการศึกษา/ย้ายมหาวิทยาลัย/น.ศ.ที่ย้ายคณะหรือสาขาวิชาในปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนที่ 1 : วันที่ 1 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2564 ยื่นกู้ยืมฯ ผ่าน : https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ดูรายละเอียดประกาศสาขาวิชาครั้ง 1 ได้ที่ https://cmu.to/DSLCOURSE1 ทั้งนี้หากมีประกาศหลักสูตรที่สามารถกู้ยืมฯได้เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

แบบฟอร์ม

-หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://cmu.to/DSLconsent

-กยศ. 102 โหลดได้ที่ https://cmu.to/STL102  

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อ กยศ.มช. โทร. 053-941360 หรือ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทร. 053-944644 ในเวลาราชการ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-06-01 08:47:22
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1698 ครั้ง