การกู้ยิมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เกินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า มช. กู้เกินหลักสูตร (ยังไม่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด)

ขั้นตอนที่ 1 --> แจ้งความประสงค์กู้ยืมผ่านระบบ CMU SIS https://sis.cmu.ac.th/cmusis

ขั้นตอนที่ 2 --> แจ้งความประสงค์กู้ยืมเกินหลักสูตรผ่าน Microsoft Form : https://cmu.to/DSL1https://cmu.to/DSL1

**กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ส่วนกลาง) จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการกู้ยืม หากมหาวิทยาลัยได้รับผลการพิจารณาจากกองทุนฯแล้วจะแจ้งผลอนุมัติให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-05-25 09:41:35
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1357 ครั้ง