กำหนดการกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมฯ รายเก่ามช.เลื่อนชั้นปี

นักศึกษาที่เคยกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว และปีการศึกษา 2564 ไม่ได้ย้ายคณะหรือสาขาวิชา ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ให้ดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบ https://sis.cmu.ac.th/cmusis
ซึ่งรายละเอียดและกำหนดตามแผนภาพดังแนบ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-05-24 11:11:02
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1106 ครั้ง