ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564

ให้นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีเต็ม (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2544) กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยที่อายุไม่เกิน 26 ปี และไม่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รวมถึงนักศึกษาที่ย้ายมาจากสถาบันอื่นและได้ยื่นผ่อนผันฯกับสถาบันเดิมไว้แล้ว

ยื่นคำร้องได้ที่

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeizlTSguCD2V.../viewform

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-05-20 10:12:46
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 942 ครั้ง