ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (The 18th National Postharvest Technology Conference: NPHT18)” แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (The 18th National Postharvest Technology Conference: NPHT18)” แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

2 ทศวรรษ นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่

https://npht.phtnet.org/?fbclid=IwAR325zXC4qg4l5643QP8yc9PwGil1Sn3B2GP-C0bMJKe9w_1LQIKJr4KneI

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944-031


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-04-28 08:41:12
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 485 ครั้ง