การสมัครขอรับทุนปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษา มช. ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสมัครงานผ่านทาง CMU SIS โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครงานในระบบ CMU Job Search และค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ พร้อมเลือกสมัครงานในวันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยนักศึกษาสามารถติดตามผลการพิจารณาทางระบบ CMU Job Search ซึ่งผู้รับผิดชอบการจ้างงานจะติดต่อนัดหมายนักศึกษาเพื่อสัมภาษณ์งานในรายละเอียดต่อไป

เมื่อนักศึกษาได้รับการจ้างงาน สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-04-27 16:21:15
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 749 ครั้ง