ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

เปิดยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Scholarship.mis.cmu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารดังแนบ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-04-02 15:16:59
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 945 ครั้ง