ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย เพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลเกาหลี จำนวน 2 โครงการ

         ด้วยศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การับสมัครนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย เพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัย ซึ่งมีจำนวน  2 โครงการ ได้แก่
         1. โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี 2021 Global Korea Scholarship (GSK) เป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก  ณ  สถาบันอุดมศึกษาเกาหลี โดยผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http//shorturl.at/qwyJR และจัดส่งเอกสารได้โดยตรงที่ Korean Education Center in Thailand) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
         2. โครงการ 2021 Korean Studies Promotion Program เป้นโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเกาหลีศึกษา มีจำนวน 5 โครงการ(ตามรายละเอียดังแนบ) โดยผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการรับสมัครของแต่ละโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://shorturl.at/jyEX2 โดยผู้สมัครต้องลงทะเบียนทาง KSPS Project Management System ที่ http://ksps-pms.aks.ac.kr   รายละเอียดดังไฟล์แนบ


เอกสารประกอบ : Download ทุนรัฐบาลเกาหลีสำหรับนักศึกษาอาจารย์และนักวิจัย.pdf Download ทุนรัฐบาลเกาหลีสำหรับนักศึกษาอาจารย์และนักวิจัย2.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-03-08 11:03:48
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 760 ครั้ง