การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวด้วยเทคโนโลยีทางเลือก (Stored Product Insect Management using Alternative Technology)”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานปลัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวด้วยเทคโนโลยีทางเลือก (Stored Product Insect Management using Alternative Technology)”  ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ แมลงศัตรูในโรงเก็บรักษาและการควบคุม การใช้เทคโนโลยีฟลูอิไดซ์เบด การรมสารฟอสฟีน และการใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ

ฟรี...ค่าลงทะเบียน

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

สมัครและดูรายละเอียด ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1YHfYJLi83G4HnFuwtyQrGthMv3HTZRsj?usp=sharing

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944-031, 081-6722469 (ณัฐชนน สันธทรัพย์)

สมัครภายในวันที่  8 พฤษภาคม 2564


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-03-08 10:58:31
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 720 ครั้ง