กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (26-27 กุมภาพันธ์ 64)

กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 เรียนรู้เรื่อง กระบวนการแปรรูป และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ รวมทั้งนายประเสริฐ คำออน นักวิชาการเกษตร และนายถาวร สุภาวงค์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นผู้ควบคุม ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-03-02 10:51:31
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1091 ครั้ง