กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (24 ก.พ. 64)

กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 16 คน วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรียนรู้เรื่อง เทคนิคการคั่ว และชิมกาแฟ ซึ่งมีนายนเรศ ปินตาเลิศ นักวิทยาศาสตร์เกษตร และคณะ เป็นผู้ควบคุม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-02-25 14:42:55
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1062 ครั้ง