ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ทุน

       ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี
       เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ทุนฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนฯ แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจทราบ  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/proprams/2022-tgs ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) รายละเอียดตามปรากฎดังไฟล์แนบ


เอกสารประกอบ : Download TGS-2022-Announcement.pdf Download TGS-2022-Application-Instructions.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-02-22 10:21:30
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 757 ครั้ง