แจ้งกำหนดการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาเชียงใหม่ (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2563


เอกสารประกอบ : Download ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ CMU-ePro ประจำปีก.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-02-03 13:41:20
เผยแพร่โดย : พนิตา ศิริเกษร | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1181 ครั้ง