การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารจัดการงบประมาณของคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

         คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารจัดการงบประมาณของคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อพิจารณาข้อมูลทางการเงินของคณะในเบื้องต้น และหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ และแผนการดำเนินโครงการแสวงหารายได้ของคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) เป็นประธานการประชุม


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-01-27 16:23:25
เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1263 ครั้ง