การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)

          คณะฯ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) เป็นประธานการประชุม


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2021-01-27 16:16:20
เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1400 ครั้ง