แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบกลางภาค ฝึกงาน สหกิจศึกษา การประชุม และฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2564 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เอกสารประกอบ : Download แนวปฏิบัติ การเรียนการสอน.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-01-03 20:34:07
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1449 ครั้ง