เลื่อนการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePro) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564


เอกสารประกอบ : Download ประกาศ มช. -เลื่อนสอบ CMU-ePro 63 เนื่องจาก COVID-19.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2021-01-03 16:13:46
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1015 ครั้ง