ศึกษาดูงาน สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นำนักศึกษากระบวนวิชา 365211 (ระบบเกษตรบนพื้นที่สูง) จำนวน 24 คน จากภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง โดยมีนายประเสริฐ คำออน นักวิชาการเกษตร และนายถาวร สุภาวงค์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ของศูนย์วิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-28 15:45:10
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1078 ครั้ง