คอร์สชงกาแฟขั้นพื้นฐาน สำหรับ Barista มือใหม่

การจัดคอร์สชงกาแฟขั้นพื้นฐาน สำหรับ Barista มือใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 6 คน ณ หน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย
โดยมีวิทยากร และการเรียนรู้ดังต่อไปนี้

ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอรมที่สูง วิทยากรบรรยาย: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ

นายนเรศ ปินตาเลิศ นักวิทยาศาสตร์เกษตร  วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ:
1. ทักษาะการรับรสชาติ Sensory Skill
2. การชงกาแฟแบบต่างๆ Drip, Freach press, Aeropress, Syphon
3. หลักการใช้เครื่องชงการสกัดช็อตกาแฟ การทำ Latte Art
4. เทคนิคการชงกาแฟเย็น สูตรต่างๆ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-28 10:43:33
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1206 ครั้ง