กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 2-2563

กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 16 คน สัปดาห์ที่ 3 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เรียนรู้เรื่องกระบวนการปลูกและการจัดการแปลง ซึ่งมีนายถาวร สุภาวงค์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร และคณะ เป็นผู้ควบคุม ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-25 09:25:05
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 989 ครั้ง