ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020

ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 โครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ตามเอกสารดังแนบ
ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 ทั้งสามอันดับ รายงานตัวเพื่อรับเงินรางวัลสนับสนุน
(จำนวน 5,000 บาท, 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ) ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-944641-2 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ในวันและเวลาราชการ
ภายในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


เอกสารประกอบ : Download ผลการตัดสิน SAP2020.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-24 15:35:16
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1124 ครั้ง