กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2-2563

กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 16 คน สัปดาห์ที่ 2 วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เรียนรู้เรื่องกระบวนการปลูกและการจัดการแปลง ซึ่งมีนายประเสริฐ คำออน นักวิชาการเกษตร และคณะ เป็นผู้ควบคุม ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-21 14:22:56
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 930 ครั้ง