กระบวนวิชา 359360 (พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น) ศึกษากระบวนการแปรรูปกาแฟ พร้อมทั้งการชงและชิมกาแฟ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ร่วมกับนายประเสริฐ คำออน และนายถาวร สุภาวงค์ นักวิชาการศูนย์วิจัยฯ และวิทยากรพิเศษ น.ส.ธัญญาลักาณ์ ปินตา นำนักศึกษากระบวนวิชา 359360 พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น เข้าเรียนรู้ กระบวนการแปรรูปกาแฟ พร้อมทั้งการชงและชิมกาแฟ ณ หน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-21 10:54:31
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 934 ครั้ง