สำรวจกระบวนวิชาเพื่อจัดทำตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำรวจกระบวนวิชาเพื่อจัดทำตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


เอกสารประกอบ : Download แบบฟอร์มจัดทำตารางสอบกลางภาค63 เทอม 2 ปตรี.doc Download แบบฟอร์มจัดทำตารางสอบกลางภาค63 เทอม 2ปโท.doc

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-09 11:01:21
เผยแพร่โดย : ธวัช คำฝั้น | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 730 ครั้ง