คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม ได้นำ คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ให้การต้อนรับ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-07 16:06:58
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 1023 ครั้ง