ลงพื้นที่งานบริการวิชาการ โครงการกาแฟ สร้างป่า รักษาป่า และการผลิตข้าวให้พอบริโภคตลอดปี ในพื้นที่อำเภออมก๋อยและอำเภอแม่แจ่ม

นายชวลิต กอสัมพันธ์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ลงพื้นที่งานบริการวิชาการ โครงการกาแฟ สร้างป่า รักษาป่า และการผลิตข้าวให้พอบริโภคตลอดปี ในพื้นที่ อำเภออมก๋อยและอำเภอแม่แจ่ม งบประมาณปี 2562 (ขยายเวลา) ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะอัน หมู่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-04 14:10:48
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1082 ครั้ง