ติดตามงานวิจัย โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นายชวลิต กอสัมพันธ์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัย โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-04 13:54:22
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1088 ครั้ง