ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นของ JASSO ประจำปี 2021 ณ Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น

     ด้วย Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนของ Japan Student Services Organization (JASSO) ประจำปี 2021 เพื่อเข้าศึกษา/วิจัยระยะสั้น ระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ถึงปลายเดือนกันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 (สถานะปัจจุบัน) โดยระหว่างที่เดินทางไปรับทุนจะอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4

    นักศึกษาที่สนใจโปรดกรอกข้อมูลตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมด้วย Curriculum Vitae และ Transcript ส่งไปที่ mwata@tds1.tr.yamagata-u.ac.jp และสำเนาส่งให้คณะทาง irufoacmu@gmail.com ภายในวันที่ 11 ธ.ค. 2563


เอกสารประกอบ : Download Announcement of Student Exchange Support Program FY2020 in YU (Ver. 20201204).docx

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-04 09:27:46
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 653 ครั้ง