ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 63081...ลงไป) เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ให้นักศึกษาที่ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา ดำเนินการผ่านระบบ CMU SIS และนำส่งเอกสาร ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มกราคม 2564


เอกสารประกอบ : Download ประกาศรับสมัครทุน64.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-01 13:23:59
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 784 ครั้ง