โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนฯ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download ทุนทำงาน263.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-01 10:58:09
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 891 ครั้ง