ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ และในคราวประชุมครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีมติงดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 กรณีส่วนงานใดมีเหตุความจำเป็นไม่สามารถงดการเรียนการสอนได้ ให้อยู่ในพินิจของหัวหน้าส่วนงาน


เอกสารประกอบ : Download งดการเรียนการสอนรับน้องขึ้นดอย 63.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-11-27 11:18:07
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 382 ครั้ง