บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด สนับสนุนเงินเพื่อทำวิจัย

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563​ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด โดย Dr. Darush Struss Group Biotechnology Manager และ ดร.ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล เข้าหารือด้านงานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง​ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว​ และคณะ พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อทำวิจัยให้กับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว​ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำน​วน 50,000 บาท


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-11-01 21:32:35
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1347 ครั้ง