เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเชื่อมโยงแผนระดับชาติสู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่: บทบาทของสถาบันการศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเชื่อมโยงแผนระดับชาติสู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่: บทบาทของสถาบันการศึกษา โดย คุณโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ : Download การบรรยายคณะเกษตร 28-10-63.pdf

กลุ่มข่าว :
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-29 17:11:36
เผยแพร่โดย : สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 471 ครั้ง