ThaiFlux Workshop 2020

ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ThaiFlux Workshop 2020 เรื่อง “ การตรวจวัดการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำโดยเทคนิคความแปรปรวน ร่วมแบบหมุนวน (Eddy covariance technique, EC) ในระบบนิเวศการเกษตรและป่าไม้ ” จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-29 10:38:18
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 693 ครั้ง