คณะทำงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ_อมก๋อย เข้า รับการปรึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะทำงานโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าปรึกษาหารือ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศยิ้มแย้ม (หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ) เรื่อง การปลูกและผลิตกาแฟ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-29 10:33:53
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1084 ครั้ง